Hotline: 0982 015 789

Danh mục ngành nghề

trangvangyte.com.vn
Hóa chất
Hóa chất
BÍCH THỦY - DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BÍCH THỦY

BÍCH THỦY - DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BÍCH THỦY

Địa chỉ: 158/2 Dương Văn Dương, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, TP. HCM
Điện thoại: 38471253
Fax: 38471253
Email:
Giám Đốc:
Website:
Ngành nghề hoạt động: trang thiết bị y tế, hóa chất

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT