Hotline: 0982 015 789

Danh mục ngành nghề

trangvangyte.com.vn
Hóa chất
Hóa chất
C.L - CÔNG TY TNHH C.L

C.L - CÔNG TY TNHH C.L

Địa chỉ: 77 Tân Vĩnh, P. 6, Q. 4, TP. HCM
Điện thoại: 39 432 667 - 39 432 668 - 39 432 665 - 38 269 077
Fax: 39 432 669
Email: camlyco@hcm.vnn.vn
Giám Đốc: Ông Đỗ Hoàng Long
Website: www.clcorp.vn
Ngành nghề hoạt động: trang thiết bị y tế, hóa chất

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT