Hotline: 0982 015 789

Danh mục ngành nghề

trangvangyte.com.vn
Hóa chất
Hóa chất
HỒNG HÀ - CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HỒNG HÀ

HỒNG HÀ - CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HỒNG HÀ

Địa chỉ: 2/36A Cao Thắng, Phường 5, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08 38393597
Fax: 08 38343885
Email: info@honghachemicals.com
Giám Đốc: Bà Lê Minh Hương
Website: honghachemicals.com
Ngành nghề hoạt động: Kinh doanh dược phẩm, Nguyên liệu dược, Hóa chất vi sinh

https://www.google.com/maps/place/2%2F36+%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng+Cao+Th%E1%BA%AFng,+ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+5,+Qu%E1%BA%ADn+3,+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh,+Vi%E1%BB%87t+Nam/@10.7701434,106.6831687,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x31752f22f70d2de1:0x7a69b4fa02906114!2zMi8zNiDEkMaw4budbmcgQ2FvIFRo4bqvbmcsIHBoxrDhu51uZyA1LCBRdeG6rW4gMywgSOG7kyBDaMOtIE1pbmgsIFZp4buHdCBOYW0!3b1!8m2!3d10.7701381!4d106.6853574!3m4!1s0x31752f22f70d2de1:0x7a69b4fa02906114!8m2!3d10.7701381!4d106.6853574
KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT