Hotline: +84982 015 789

Danh mục ngành nghề

trangvangyte.com.vn
Hóa chất
Hóa chất
YẾN NHI - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YẾN NHI

YẾN NHI - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YẾN NHI

Địa chỉ: 10 Tôn Thất Tùng, P. Bến Thành, Q. 1, TP. HCM
Điện thoại: 39 253 067
Fax: 38 331 259
Email: mychau.company@hcm.vnn.vn
Giám Đốc: Ông Chang Hui
Website:
Ngành nghề hoạt động: trang thiết bị y tế

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT