Hotline: +84982 015 789

Danh mục ngành nghề

trangvangyte.com.vn
Bệnh viện chuyên khoa
BỆNH VIỆN QUÂN Y 7A - KHU KỸ THUẬT CAO - PHỤ SẢN AN ĐÔNG

BỆNH VIỆN QUÂN Y 7A - KHU KỸ THUẬT CAO - PHỤ SẢN AN ĐÔNG

Địa chỉ: 83 An Dương Vương - Phường 8 - Quận 5 - TP.HCM - 466 Nguyễn Trãi - P. 8 - Quận 5 - TP.HCM
Điện thoại: 08 3833 7183 - 3833 5501
Fax: 08 3830 5906
Email: khuktc7a@gmail.com
Giám Đốc: / Phụ trách: BS.CKII Trương Hoàng Việt
Website: www.phusanandong.vn
Ngành nghề hoạt động: Khoa Phụ sản An Đông thuộc Khu Chẩn đoán và Điều trị Kỹ thuật cao - Bệnh viện Quân y 7A, chuyên Sản - Phụ - Nhi khoa

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT