Hotline: +84982 015 789

Danh mục ngành nghề

trangvangyte.com.vn
Bệnh viện chuyên khoa
UNG BƯỚU - BỆNH VIỆN UNG BƯỚU

UNG BƯỚU - BỆNH VIỆN UNG BƯỚU

Địa chỉ: 3 Nơ Trang Long, Phường 7, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08. 38433021 - 38433022 - 38412637
Fax: 08. 38412636
Email: bvubhcm@gmail.com
Giám Đốc: BS.CKII. Lê Hoàng Minh
Website: benhvienungbuou.vn
Ngành nghề hoạt động: Chuyên khoa ung bướu

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT