Hotline: 0982 015 789

Danh mục ngành nghề

trangvangyte.com.vn
Bệnh viện chuyên khoa
HẠNH PHÚC - BỆNH VIỆN QUỐC TẾ HẠNH PHÚC

HẠNH PHÚC - BỆNH VIỆN QUỐC TẾ HẠNH PHÚC

Địa chỉ: số 18 Đại lộ Bình Dương, P. Vĩnh Phú, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại: (84) (274) 3636068 Hotline 1900 67 65
Fax: (84) (274) 363 60 69
Email: info@hanhphuchospital.com
Giám Đốc: Nguyễn Thục Anh
Website: www.hanhphuchospital.com/ FB: fb.com/hanhphuchospital
Ngành nghề hoạt động: bệnh viện chuyên khoa nhi, sản phụ

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT