Hotline: 0982 015 789

Danh mục ngành nghề

trangvangyte.com.vn
Bệnh viện chuyên khoa
KHOA TẠO HÌNH THẨM MỸ - BỆNH VIỆN CHỢ RẪY

KHOA TẠO HÌNH THẨM MỸ - BỆNH VIỆN CHỢ RẪY

Địa chỉ: Tầng 6, B3 - 201B Nguyễn Chí Thanh, Quận 5, TP. HCM
Điện thoại: Điện thoại Khoa:0932 686 114 - Trưởng Khoa: 0903 718 442
Fax:
Email:
Giám Đốc:
Website: www.choray.vn/TinTuc.aspx?NEWS_ID=67
Ngành nghề hoạt động: Tạo hình thẩm mỹ

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT