Hotline: 0982 015 789

Danh mục ngành nghề

trangvangyte.com.vn
Bệnh viện đa khoa
HÒA HẢO - CÔNG TY TNHH Y TẾ HÒA HẢO

HÒA HẢO - CÔNG TY TNHH Y TẾ HÒA HẢO

Địa chỉ: 254 Hòa Hảo, P. 4, Q.10, TP. HCM
Điện thoại: 08 3927 0284
Fax: 08 3927 254
Email: ttmedic@hcm.vnn.vn
Giám Đốc: BS. Phan Thanh Hả
Website: www.medic.com.vn
Ngành nghề hoạt động: Phòng khám đa khoa

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT