Hotline: +84982 015 789

Danh mục ngành nghề

trangvangyte.com.vn
Truyền thông y tế
BÁO SỨC KHỎE

BÁO SỨC KHỎE

Địa chỉ: 42 Phan Văn Trị, P.2, Q.5, TP. HCM
Điện thoại: 08. 39240488
Fax: 08. 39230226
Email: bandocsuckhoe@gmail.com
Giám Đốc:
Website: www.khoe24h.vn
Ngành nghề hoạt động: BÁO SỨC KHỎE PHÁT HÀNH 2 KỲ 1 THÁNG

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT