Hotline: +84982 015 789

Danh mục ngành nghề

trangvangyte.com.vn
Truyền thông y tế
Đăng ký Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y Dược lần thứ 16

Đăng ký Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y Dược lần thứ 16

Địa chỉ: 9 Đinh Lễ - Q.Hoàn Kiếm – Hà Nội
Điện thoại: 0982 015 789
Fax:
Email: trangvangyte.hcm@gmail.com
Giám Đốc:
Website: http://trangvangyte.com.vn/Danh-muc-nganh-nghe/Cac-dich-vu-lien-quan/Truyen-thong-y-te/Trien-lam-Quoc-te-chuyen-nganh-Y-Duoc-lan-thu-15.aspx
Ngành nghề hoạt động: Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y Dược lần thứ 16

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT