Hotline: +84982 015 789

Danh mục ngành nghề

trangvangyte.com.vn
Dịch vụ vệ sinh y tế
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT NAM XANH

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT NAM XANH

Địa chỉ: 7A Thành Thái, P. 14, Q. 10, TP.HCM
Điện thoại: 62646335
Fax: 62646334
Email: kien@vnxanh.com
Giám Đốc:
Website: http://www.vnxanh.com
Ngành nghề hoạt động: vệ sinh y tế

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT