Hotline: +84982 015 789

Danh mục ngành nghề

trangvangyte.com.vn
Dịch vụ vệ sinh y tế
CÔNG TY CÔ SÔ VIỆT NAM

CÔNG TY CÔ SÔ VIỆT NAM

Địa chỉ: 301 C1, Man Thiện, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP.HCM
Điện thoại: 37205771- 0650 656 5257
Fax: 37205772
Email: info@cosovina.com
Giám Đốc: http://cosovina.com
Website:
Ngành nghề hoạt động: vệ sinh y tế

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT