Hotline: +84982 015 789

Danh mục ngành nghề

trangvangyte.com.vn
Dịch vụ vệ sinh y tế
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG BẮC NAM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG BẮC NAM

Địa chỉ: 203/11 Lê Văn Lương, X. Phước Kiểng, H. Nhà Bè, TP.HCM
Điện thoại: 62991095
Fax: 62991129
Email: quantri@moitruongbacnam.vn
Giám Đốc:
Website: http://moitruongbacnam.vn
Ngành nghề hoạt động: vệ sinh y tế

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT