Hotline: +84982 015 789

Danh mục ngành nghề

trangvangyte.com.vn
Dịch vụ vệ sinh y tế
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH THANH NIÊN XUNG PHONG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH THANH NIÊN XUNG PHONG

Địa chỉ: 19 Yersin P.Cầu Ông Lãnh, Q.1, TP.HCM
Điện thoại: 39141900- 39141901- 39140207
Fax: 39141903
Email: ctdvci.tnxp@tphcm.gov.vn
Giám Đốc:
Website:
Ngành nghề hoạt động: vệ sinh y tế

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT