Hotline: +84982 015 789

Danh mục ngành nghề

trangvangyte.com.vn
Dịch vụ vệ sinh y tế
CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN THỦ ĐỨC

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN THỦ ĐỨC

Địa chỉ: 11, Đường Khổng Tử, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức, TP.HCM
Điện thoại: 3897 2119 – 3896 3503
Fax:
Email:
Giám Đốc:
Website:
Ngành nghề hoạt động: vệ sinh y tế

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT