Hotline: +84982 015 789

Danh mục ngành nghề

trangvangyte.com.vn
Dịch vụ vệ sinh y tế
TRUNG TÂM DỊCH VỤ Y TẾ CÔNG CỘNG

TRUNG TÂM DỊCH VỤ Y TẾ CÔNG CỘNG

Địa chỉ: 250 Pasteur, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: 08084268
Fax: 38204920
Email: dichvuytecongcong@yahoo.com
Giám Đốc:
Website:
Ngành nghề hoạt động: vệ sinh y tế

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT