Hotline: +84982 015 789

Danh mục ngành nghề

trangvangyte.com.vn
Dịch vụ vệ sinh y tế
VIỆN VỆ SINH - Y TẾ CÔNG CỘNG TP.HỒ CHÍ MINH INSTITUTE OF HYGIENE AND PUBLIC HEALTH

VIỆN VỆ SINH - Y TẾ CÔNG CỘNG TP.HỒ CHÍ MINH INSTITUTE OF HYGIENE AND PUBLIC HEALTH

Địa chỉ: 159 Hưng phú, P.8, Q.8, TP. HCM
Điện thoại: 38 559 503
Fax: 38 559 503
Email:
Giám Đốc:
Website: http://www.ihph.org.vn
Ngành nghề hoạt động:

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT