Hotline: 0982 015 789

Danh mục ngành nghề

trangvangyte.com.vn
Huyện Nhà Bè
MINH HẠNH - THẪM MỸ VIỆN MINH HẠNH

MINH HẠNH - THẪM MỸ VIỆN MINH HẠNH

Địa chỉ: 4 Huỳnh Tấn Phát, Thị Trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, TP. HCM
Điện thoại:
Fax:
Email:
Giám Đốc:
Website:
Ngành nghề hoạt động: Thẩm mỹ viện

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT