Hotline: +84982 015 789

Danh mục ngành nghề

trangvangyte.com.vn
Quận Tân Phú
CHÍ DŨNG SPORT - CÂU LẠC BỘ THỂ DỤC VÀ THỂ HÌNH CHÍ DŨNG SPORT

CHÍ DŨNG SPORT - CÂU LẠC BỘ THỂ DỤC VÀ THỂ HÌNH CHÍ DŨNG SPORT

Địa chỉ: 292 Bình Long, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, TP. HCM
Điện thoại: 0908 966 708
Fax:
Email:
Giám Đốc: Chí Dũng Sport
Website:
Ngành nghề hoạt động: làm đẹp

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT