Hotline: +84982 015 789

Danh mục ngành nghề

trangvangyte.com.vn
Nguyên liệu dược
Nguyên liệu dược
 I (IPHARCO) - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM - CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH I (IPHARCO)

I (IPHARCO) - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM - CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH I (IPHARCO)

Địa chỉ: Số 334, Tô Hiến Thành, P 14, Q. 10, Tp Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08 3 863 5075
Fax:
Email: info@cpc1.vn
Giám Đốc:
Website: cpc1.vn
Ngành nghề hoạt động: nguyên liệu dược

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT