Hotline: 0982 015 789

Danh mục ngành nghề

trangvangyte.com.vn
Dược Phẩm - SX & KD
Dược Phẩm - SX & KD
Khang Thái - Công ty TNHH Dược phẩm Khang Thái

Khang Thái - Công ty TNHH Dược phẩm Khang Thái

Địa chỉ: 87 Trần Não, P. Bình An, Q.2, TP. HCM
Điện thoại: (08) 37 40 43 68 - Hotline: 0919 690 234 - 0908 037 957
Fax:
Email: support@drmichaels.vn
Giám Đốc:
Website: drmichaels.vn
Ngành nghề hoạt động: Kinh doanh dược phẩm

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT