Hotline: 0982 015 789

Danh mục ngành nghề

trangvangyte.com.vn
Dược Phẩm - SX & KD
Dược Phẩm - SX & KD
KHÁNH HỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN  DƯỢC PHẨM VÀ DỊCH VỤ  Y TẾ KHÁNH HỘI

KHÁNH HỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ DỊCH VỤ Y TẾ KHÁNH HỘI

Địa chỉ: 1 Lê Thạch, P.12, Q.4, TP. HCM
Điện thoại: 3940 0139 – 3826 4230
Fax: 3943 3582
Email:
Giám Đốc: Lê Nguyễn Nhật Bình
Website:
Ngành nghề hoạt động: PHÂN PHỐI VÀ KINH DOANH CÁC LOẠI DƯỢC PHẨM

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT