Hotline: +84982 015 789

Danh mục ngành nghề

trangvangyte.com.vn
Dược Phẩm
Dược Phẩm
VIMEDIMEX - CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

VIMEDIMEX - CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

Địa chỉ: 53 Nguyễn Chí Thanh, P.9, Q.5, TP. HCM
Điện thoại: 3833 9583 - 3925 1945(46-47-48-49-53)
Fax: 3833 9272 - 3925 1954
Email: vimedimex-mtv@vietpharmltd.com.vn
Giám Đốc: Ông Nguyễn Phúc Thịnh
Website: www.vietpharmltd.com.vn
Ngành nghề hoạt động: Dược phẩm

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT