Hotline: 0982 015 789

Danh mục ngành nghề

trangvangyte.com.vn
Dược Phẩm - SX & KD
Dược Phẩm - SX & KD
Hậu Giang - Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

Hậu Giang - Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

Địa chỉ: 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0710. 3891433 – 3890802 – 3890074
Fax: 0710.3895209
Email: dhgpharma@dhgpharma.com.vn
Giám Đốc: Phạm Thị Việt Nga
Website: www.dhgpharma.com.vn
Ngành nghề hoạt động: Sản xuất kinh doanh dược phẩm, thực phẩm chức năng và mỹ phẩm

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT