Hotline: 0982 015 789

Danh mục ngành nghề

trangvangyte.com.vn
Quận Tân Bình
BẢO - PHÒNG KHÁM TƯ NHÂN BS NGUYỄN SĨ BẢO

BẢO - PHÒNG KHÁM TƯ NHÂN BS NGUYỄN SĨ BẢO

Địa chỉ: 43 út Tịch, P 4, Q. Tân Bình, TP. HCM
Điện thoại: 0908 398 805
Fax:
Email:
Giám Đốc:
Website:
Ngành nghề hoạt động: Chuyên khoa Nhi

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT