Hotline: 0982 015 789

Danh mục ngành nghề

trangvangyte.com.vn
Bao bì dược
Bao bì dược
HOÀNG VIỆT - CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG VIỆT

HOÀNG VIỆT - CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG VIỆT

Địa chỉ: 350/40, Quốc Lộ 1A, P. An Phú Đông, Q.12, TP. HCM
Điện thoại: 37199904 - 37199906
Fax: 37199907
Email: hoangvietpack@yahoo.com.vn
Giám Đốc:
Website: www.hoangvietpack.com.vn
Ngành nghề hoạt động: bao bì dược

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT