Hotline: 0982 015 789

Danh mục ngành nghề

trangvangyte.com.vn
Quận Tân Phú
BẢY -  PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NGOẠI  BS TRẦN VĂN BÉ BẢY

BẢY - PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NGOẠI BS TRẦN VĂN BÉ BẢY

Địa chỉ: 76/22B Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM
Điện thoại: 3882 7030
Fax:
Email:
Giám Đốc:
Website:
Ngành nghề hoạt động: chuyên khoa ngoại

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT