Hotline: 0982 015 789

Danh mục ngành nghề

trangvangyte.com.vn
Quận Tân Phú
LINH - PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NGOẠI  BS TRƯƠNG NGUYỄN UY LINH

LINH - PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NGOẠI BS TRƯƠNG NGUYỄN UY LINH

Địa chỉ: 93 Thạch Lam, P. Hiệp Tân, Q. Tân Phú, TP.HCM
Điện thoại: 3973 3363
Fax:
Email:
Giám Đốc:
Website:
Ngành nghề hoạt động: chuyên khoa ngoại

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT