Hotline: 0982 015 789

Danh mục ngành nghề

trangvangyte.com.vn
Quận 1
126 BÁ LÂN - NHA KHOA 126 BÁ LÂN

126 BÁ LÂN - NHA KHOA 126 BÁ LÂN

Địa chỉ: 126 Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP HCM
Điện thoại: 08 38 38 9660 - 08 39 209 902 - 0982 365 000
Fax:
Email: nhakhoathammy126@gmail.com
Giám Đốc: Nguyễn Bá Lân
Website: http: www.nhakhoa126.com
Ngành nghề hoạt động: Nha khoa - Răng Hàm Mặt

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT