Hotline: 0982 015 789

Danh mục ngành nghề

trangvangyte.com.vn
Quận 6
TÂN HÒA ĐÔNG - NHA KHOA TÂN HÒA ĐÔNG

TÂN HÒA ĐÔNG - NHA KHOA TÂN HÒA ĐÔNG

Địa chỉ: 139 Tân Hòa Đông, P.14, Quận 6, TP. HCM
Điện thoại: 08. 38779519 - 866821124
Fax:
Email: chivinh_rhm03@yahoo.com
Giám Đốc: BS Lê Chí Vinh
Website: thammyhammat.com
Ngành nghề hoạt động: NHA KHOA TỔNG QUÁT - NHA KHOA KỸ THUẬT CAO

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT