Hotline: 0982 015 789

Danh mục ngành nghề

trangvangyte.com.vn
Quận Bình Chánh
BÌNH CHÁNH - NHA KHOA BÌNH CHÁNH

BÌNH CHÁNH - NHA KHOA BÌNH CHÁNH

Địa chỉ: 2142 Đường Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 091 311 23 25
Fax:
Email:
Giám Đốc: Nguyễn Thị Mỹ Diệu
Website:
Ngành nghề hoạt động: Nha khoa - Răng Hàm Mặt

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT