Hotline: 0982 015 789

Danh mục ngành nghề

trangvangyte.com.vn
Quận Phú Nhuận
SP. SONG PHÁT - NHA KHOA SP. SONG PHÁT

SP. SONG PHÁT - NHA KHOA SP. SONG PHÁT

Địa chỉ: 168 Phan Đăng Lưu, P. 3, Q. Phú Nhuận, TP. HCM
Điện thoại: 3995 8149 Hotline: 0918.175.02
Fax: 3995 8157
Email: dentist@nhakhoasp.vn
Giám Đốc: Nguyễn Thị Nguyệt
Website: www.nhakhoasp.vn
Ngành nghề hoạt động: Nha khoa - Răng Hàm Mặt

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT