Hotline: 0982 015 789

Danh mục ngành nghề

trangvangyte.com.vn
Quận Tân Bình
8 - NHA KHOA QUỐC TẾ 8

8 - NHA KHOA QUỐC TẾ 8

Địa chỉ: 613 Phạm Văn Bạch, P.15, Q. Tân Bình, TP.HCM
Điện thoại: 08 3891 4132 - 0908461 047
Fax:
Email: thieu613@yahoo.com
Giám Đốc:
Website: nhakhoaquocte8.com
Ngành nghề hoạt động: Nha khoa - Răng Hàm Mặt

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT