Hotline: +84982 015 789

Danh mục ngành nghề

trangvangyte.com.vn
Huyện Củ Chi
101 - ĐẠI LÝ THUỐC TÂY 101

101 - ĐẠI LÝ THUỐC TÂY 101

Địa chỉ: 1150, Tỉnh Lộ 15, X. Trung An, H. Củ Chi, TP. HCM
Điện thoại: 37957967
Fax:
Email:
Giám Đốc:
Website:
Ngành nghề hoạt động: nhà thuốc tây

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT