Hotline: +84982 015 789

Danh mục ngành nghề

trangvangyte.com.vn
Huyện Củ Chi
65 TRÚC GIANG - ĐẠI LÝ THUỐC SỐ 65 TRÚC GIANG

65 TRÚC GIANG - ĐẠI LÝ THUỐC SỐ 65 TRÚC GIANG

Địa chỉ: 452, Tỉnh Lộ 15, X. Tân Thạnh Đông, H. Củ Chi, TP. HCM
Điện thoại: 37952724
Fax:
Email:
Giám Đốc:
Website:
Ngành nghề hoạt động: nhà thuốc tây

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT