Hotline: +84982 015 789

Danh mục ngành nghề

trangvangyte.com.vn
đơn vị xem nhiều nhất

AN NGHĨA - PHÒNG KHÁM KHU VỰC AN NGHĨA

Địa chỉ: Tam Thôn Hiệp An Thới Đông, Cần Giờ, TP.HCM
Điện thoại: 08 3878 9335
Email:
Website:

AN THỚI ĐÔNG - TRẠM Y TẾ XÃ AN THỚI ĐÔNG

Địa chỉ: Ấp An Hòa, xã An Thới Đông, H. Cần Giờ, TP. HCM
Điện thoại: 38 894 015
Email:
Website:

BÌNH KHÁNH - TRẠM Y TẾ XÃ BÌNH KHÁNH

Địa chỉ: Ấp Bình Thuận, Rừng Sác, xã Bình Khánh, H. Cần Giờ TP. HCM
Điện thoại: 38 742 923
Email:
Website:

CẦN GIỜ - TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CẦN GIỜ

Địa chỉ: Khu Phố Giồng Ao TT.Cần Thạnh, H. Cần Giờ, TP. HCM
Điện thoại: 38 740 317
Email:
Website:

CẦN THẠNH - TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN CẦN THẠNH

Địa chỉ: Lê Thương,Thị trấn Cần Thạnh, H. Cần Giờ, TP. HCM
Điện thoại: 3874 0099
Email:
Website:

LONG HÒA - TRẠM Y TẾ XÃ LONG HÒA

Địa chỉ: ấp Long Thạnh, xã Long Hòa, H. Cần Giờ, TP. HCM
Điện thoại: 38 743 011
Email:
Website:

LÝ NHƠN - TRẠM Y TẾ XÃ LÝ NHƠN

Địa chỉ: ấp Lý Thái Bửu, xã Lý Nhơn, H. Cần Giờ, TP. HCM
Điện thoại: 38 748 846
Email:
Website:

TAM THÔN HIỆP - TRẠM Y TẾ XÃ TAM THÔN HIỆP

Địa chỉ: ấp An Lộc, xã Tam Thôn Hiệp, H. Cần Giờ, TP. HCM
Điện thoại: 38 745 622
Email:
Website:

THẠNH AN - TRẠM Y TẾ XÃ THẠNH AN

Địa chỉ: ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh An, H. Cần Giờ, TP. HCM
Điện thoại: 38 749 054
Email:
Website:
KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT