Hotline: +84982 015 789

Danh mục ngành nghề

trangvangyte.com.vn
Quận 10
MAI - PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA MẮT - BS PHAN HỒNG MAI

MAI - PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA MẮT - BS PHAN HỒNG MAI

Địa chỉ: 38 Nguyễn Lâm, P.6, Q.10, TP. HCM
Điện thoại: 3855 2721
Fax:
Email:
Giám Đốc: BS Phan Hồng Mai
Website:
Ngành nghề hoạt động: Chuyên Khoa mắt

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT