Hotline: 0982 015 789

Danh mục ngành nghề

trangvangyte.com.vn
Huyện Củ Chi
BA THƯƠNG - CTY TNHH BA THƯƠNG

BA THƯƠNG - CTY TNHH BA THƯƠNG

Địa chỉ: Ấp Ràng, xã Trung Lập Thượng, H. Củ Chi, TP. HCM
Điện thoại: 38 926 839
Fax:
Email:
Giám Đốc:
Website:
Ngành nghề hoạt động: Phòng khám đa khoa

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT