Hotline: 0982 015 789

Danh mục ngành nghề

trangvangyte.com.vn
Quận 11
3 THÁNG 2 - PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 3 THÁNG 2

3 THÁNG 2 - PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 3 THÁNG 2

Địa chỉ: 1505 -1507 -1509 đường 3/2, Phường 16, Quận 11, TP.HCM
Điện thoại: 08. 3960 9999 Hotline: 08. 3960 9999
Fax:
Email: phongkhamdakhoa3thang2it@gmail.com
Giám Đốc: Nguyễn Vĩnh Thanh
Website: www.phongkhamdakhoa3thang2.com
Ngành nghề hoạt động: Phòng khám đa khoa

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT