Hotline: 0982 015 789

Danh mục ngành nghề

trangvangyte.com.vn
Quận 8
LIÊN TÂM - PHÒNG KHÁM ĐA KHOA LIÊN TÂM

LIÊN TÂM - PHÒNG KHÁM ĐA KHOA LIÊN TÂM

Địa chỉ: 67 Liên Tỉnh 5 - Phường 5 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 38 500 727
Fax: 39 819 989
Email:
Giám Đốc: Nguyễn Quốc Chánh
Website:
Ngành nghề hoạt động: Phòng khám đa khoa

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT