Hotline: 0982 015 789

Danh mục ngành nghề

trangvangyte.com.vn
Quận 9
ĐA KHOA - PHÒNG KHÁM ĐA KHOA

ĐA KHOA - PHÒNG KHÁM ĐA KHOA

Địa chỉ: 433, Đỗ Xuân Hợp, P. Phước long A, Q.9, TP. HCM
Điện thoại: 0909 764 538
Fax:
Email:
Giám Đốc:
Website:
Ngành nghề hoạt động: Phòng khám đa khoa

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT