Hotline: 0982 015 789

Danh mục ngành nghề

trangvangyte.com.vn
Sữa - Thực phẩm bổ sung
Sữa - Thực phẩm bổ sung
BÌNH MINH - CTY CP XNK NGUYÊN LIỆU SỮA BÌNH MINH

BÌNH MINH - CTY CP XNK NGUYÊN LIỆU SỮA BÌNH MINH

Địa chỉ: 102 Chu Văn An, P. Tân Thành, Q. Tân Phú, TP. HCM
Điện thoại: 2245 6459
Fax:
Email:
Giám Đốc:
Website:
Ngành nghề hoạt động: Sữa và các sản phẩm

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT