Hotline: 0982 015 789

Danh mục ngành nghề

trangvangyte.com.vn
Sữa - Thực phẩm bổ sung
Sữa - Thực phẩm bổ sung
BÒ SỮA ĐỒNG NAI - CTY LD BÒ SỮA ĐỒNG NAI

BÒ SỮA ĐỒNG NAI - CTY LD BÒ SỮA ĐỒNG NAI

Địa chỉ: 7A Tôn Thất Hiệp, P. 13, Q. 11, TP. HCM
Điện thoại: 39551242
Fax:
Email:
Giám Đốc:
Website:
Ngành nghề hoạt động: Sữa và các sản phẩm

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT