Hotline: 0982 015 789

Danh mục ngành nghề

trangvangyte.com.vn
Sữa - Thực phẩm bổ sung
Sữa - Thực phẩm bổ sung
CMB - CTY TNHH CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM CMB

CMB - CTY TNHH CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM CMB

Địa chỉ: 31A Dân Tộc, P. Tân Thành, Q. Tân Phú, TP. HCM
Điện thoại: 3812 4546
Fax:
Email:
Giám Đốc:
Website:
Ngành nghề hoạt động: Sữa và các sản phẩm

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT