Hotline: 0982 015 789

Danh mục ngành nghề

trangvangyte.com.vn
Sữa - Thực phẩm bổ sung
Sữa - Thực phẩm bổ sung
CÔNG NGHỆ SÀI GÒN - CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

CÔNG NGHỆ SÀI GÒN - CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

Địa chỉ: 103-105 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Thành, Q. 1, TP. HCM
Điện thoại: 38324966- 38390923- 38390941- 38391150
Fax: 38324974- 39254398
Email: infoodco@hcm.vnn.vn
Giám Đốc:
Website: http://www.infoodco.vn.com
Ngành nghề hoạt động: Sữa và các sản phẩm

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT