Hotline: 0982 015 789

Danh mục ngành nghề

trangvangyte.com.vn
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe
TRACYBEE - CÔNG TY TNHH ONG MẬT TRACYBEE

TRACYBEE - CÔNG TY TNHH ONG MẬT TRACYBEE

Địa chỉ: 51 Đường số 3A, Cư Xá Bình Thới, Phường 8, Quận 11, TP.HCM
Điện thoại: 08 39 69 39 38 - 0975 925 256
Fax:
Email: info@tracybee.vn
Giám Đốc:
Website: www.tracybee.vn
Ngành nghề hoạt động: Sản xuất và kinh doanh các loại mật ong

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT