Hotline: +84982 015 789

Danh mục ngành nghề

trangvangyte.com.vn
Quận 10
THẮNG - PHÒNG XÉT NGHIỆM Y KHOA - BS HỒ VIỆT THẮNG

THẮNG - PHÒNG XÉT NGHIỆM Y KHOA - BS HỒ VIỆT THẮNG

Địa chỉ: 244, Nguyễn Tiểu La, P. 8, Q. 10, TP. HCM
Điện thoại: 38 532 415
Fax:
Email:
Giám Đốc:
Website:
Ngành nghề hoạt động: Chuyên khoa xét nghiệm

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT