Hotline: +84982 015 789

Danh mục ngành nghề

trangvangyte.com.vn
Quận 11
138 - PHÒNG XÉT NGHIỆM Y KHOA 138

138 - PHÒNG XÉT NGHIỆM Y KHOA 138

Địa chỉ: 138 Lý Nam Đế, P. 7, Q. 11, TP. HCM
Điện thoại: 38 841 440
Fax:
Email:
Giám Đốc:
Website:
Ngành nghề hoạt động: Chuyên khoa xét nghiệm

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT