Hotline: +84982 015 789

Danh mục ngành nghề

trangvangyte.com.vn
Quận 11
QUÂN - PHÒNG XÉT NGHIỆM Y KHOA - BS TRẦN NGUYÊN QUÂN

QUÂN - PHÒNG XÉT NGHIỆM Y KHOA - BS TRẦN NGUYÊN QUÂN

Địa chỉ: 564 Nguyễn Chí Thanh, P. 7, Q. 11, TP. HCM
Điện thoại: 3853 0446
Fax:
Email:
Giám Đốc:
Website:
Ngành nghề hoạt động: Chuyên khoa xét nghiệm

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT